Implantologia

Piękny uśmiech

Implantologia stomatologiczna to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. Leczenie obejmuje precyzyjną rekonstrukcję uzębienia pacjenta przy pomocy indywidualnie dopasowanych implantów zębowych, które zastępują utracone korzenie zębowe wskutek chorób przyzębia, próchnicy lub urazów.

Czym jest implant zębowy?

Implant  to  sztuczny element wszczepiany w kość szczęki lub żuchwy, zastępujący korzeń utraconego zęba. Przypominający niewielką śrubkę z ukształtowanym gwintem, wykonany z tytanu – materiału, który jako jedyny wykazuje zdolność trwałego zrostu z tkanką kostną, dzięki czemu jest to rozwiązanie zarówno bezpieczne, jak i trwałe.

Jaki jest cel leczenia implantologicznego?

Stosowanie implantów pozwala odbudować częściowe braki uzębienia, jak również dokonać pełnej rekonstrukcji zgryzu w przypadku utraty własnych zębów. Leczenie implantologiczne daje pewność, że kość wyrostka zębowego nie ulegnie zanikowi (jak w przypadku mostów). Ponadto nie ma konieczności szlifowania zębów sąsiadujących z luką.

Przed zabiegiem pacjent uzyskuje szczegółowe informacje o poszczególnych etapach leczenia. Dostępność nowoczesnej tomografii komputerowej pozwala na precyzyjne zaplanowanie zabiegu (przy uwzględnieniu ilości i jakości kości zębowej pacjenta we wszystkich płaszczyznach). Standardowo gwarancja na leczenie implantologiczno-protetyczne obejmuje okres 10 lat.

Implantologia_3_1000x1000
implant

Czy implanty różnią się od zębów naturalnych?

Implant to najbardziej naturalny zamiennik utraconego zęba. Pod względem funkcjonalności, wyglądu (w tym koloru) oraz odczuć implant nie odbiega od stałego uzębienia, dzięki czemu pomaga odzyskać naturalnie piękny uśmiech.

Na czym polega zabieg?

Implanty mogą zostać założone zarówno w świeży zębodół bezpośrednio po usunięciu zęba, jak i w wygojoną kość wyrostka zębowego wiele miesięcy czy lat od ekstrakcji.  Implant wprowadzony chirurgicznie w kość wyrostka zębowego, pozwala na wykonanie stałego  lub ruchomego uzupełnienia protetycznego:

  • korony (w przypadku utraty jednego zęba),
  • mostu protetycznego (konstrukcji protetycznej zastępującej kilka utraconych zębów. Most może być podparty na jednym lub kilku implantach, jak również na samych zębach własnych pacjenta),
  • protezy całkowitej (mocowanej na kilku implantach , które dają bardzo dobrą stabilność dla protez).

Jak długo trwa leczenie implantologiczne?

Czas oczekiwania na wykonanie pełnego uzupełnienia protetycznego od momentu założenia implantu jest kwestią indywidualną. Z reguły założenie implantu w żuchwie wymaga przerwy w leczeniu na okres 2-3 miesięcy, podobnie jak w przypadku szczęki górnej.

Po upływie wymaganego czasu i doboru właściwych implantów, zabieg założenia implantu oraz uzupełnienia protetycznego wykonujemy w ciągu jednego dnia, podczas jednego zabiegu.