Tomografia stomatologiczna

Nowoczesna technologia

Tomografia komputerowa szczęki - zastosowanie

Badania prowadzone z pomocą Tomografii Komputerowej stanowią podstawę precyzyjnej diagnostyki leczenia stomatologicznego w zakresie:

  • implantologii: w zakresie precyzyjnego ustalenia ilości kości znajdującej się w miejscu planowanego zabiegu,
  • endodoncji (leczeniu kanałowym): w zakresie wykrywania kanałów dodatkowych, obiektywnej oceny zmian okołowierzchołkowych, połączeń kanałów, a także dokładności obecnego wypełnienia,
  • ortodoncji: w zakresie lokalizacji zębów zatrzymanych (ze szczególnym ukierunkowaniem na górne kły), i identyfikacji zębów nadliczbowych (będących efektem nieprawidłowego ustawienia zębów w łuku bądź opóźnionego wyrzynania)

Tomografia stomatologiczna 3D

Nasza pracownia tomografii komputerowej wyposażona jest w specjalistyczny tomograf komputerowy typu CS 9300, który wykonuje badanie: pantomograficzne, cefalometryczne a przede wszystkim tomografię komputerową 3D. Rentgenodiagnostyka jest niezbędna  do postawienia właściwej diagnozy w leczeniu stomatologicznym.

Aparat ma szerokie  możliwości obrazowania, korzysta z wysoko zaawansowanej technologii  jaką daje nam tomografia wiązki stożkowej – inaczej CBCT.

Uzyskany obraz 3D umożliwia szczegółową analizę struktur anatomicznych i ich trójwymiarową rekonstrukcję. Tomografia stożkowa znajduje zastosowanie w endodoncji, periodontologii, chirurgii, ortodoncji oraz laryngologii. Niezwykle istotne znaczenie odgrywa również w planowaniu i leczeniu implantologicznym, dając możliwość dokładnego pomiaru grubości kości i precyzyjnego zaplanowania lokalizacji I wstawienia implantów.

Badanie wykonywane jest w sposób cyfrowy co umożliwiło ograniczenie dawki promieniowania pochłoniętej przez Pacjenta. Aparat dysponuje też trybem pediatrycznym dla dzieci.