Świadczymy kompleksową diagnostykę radiologiczną. Rentgenowskie zdjęcia uzębienia wykonujemy w oparciu
o technologię cyfrową – radiowizjografię.

Czym jest radiowizjografia?

Radiowizjografia w przeciwieństwie do tradycyjnego rozwiązania (kliszy), wykorzystuje o 90% mniejszą dawkę promieniowania X, dzięki czemu jest w pełni bezpieczna dla pacjenta. Technika ta umożliwia natychmiastową wizualizację uzyskanego zdjęcia na ekranie komputera, dzięki czemu lekarz jest w stanie szczegółowo objaśnić pacjentowi zakres i przebieg planowanego zabiegu.

Badania prowadzone z pomocą Tomografii Komputerowej stanowią podstawę precyzyjnej diagnostyki leczenia stomatologicznego w zakresie:

  • implantologii: w zakresie precyzyjnego ustalenia ilości kości znajdującej się w miejscu planowanego zabiegu,
  • endodoncji (leczeniu kanałowym): w zakresie wykrywania kanałów dodatkowych, obiektywnej oceny zmian około wierzchołkowych, połączeń kanałów, a także dokładności obecnego wypełnienia,
  • ortodoncji: w zakresie lokalizacji zębów zatrzymanych (ze szczególnym ukierunkowaniem na górne kły), i identyfikacji zębów nadliczbowych (będących efektem nieprawidłowego ustawienia zębów w łuku bądź opóźnionego wyrzynania)

Wykorzystując Tomograf Komputerowy, uzyskujemy najwyższej jakości obraz 3D pozwalający na szczegółową analizę struktur anatomicznych badanego fragmentu uzębienia pacjenta oraz ich trójwymiarową rekonstrukcję.   To rozwiązanie stanowi gwarancję nie tylko prawidłowo postawionej diagnozy, ale i stałej kontroli efektów przeprowadzonego leczenia.

TOMOGRAF