Cyfrowa diagnostyka w stomatologii

Wzrost czułości aparatury oraz coraz większa moc obliczeniowa komputerów (przekładająca się na bardzo dokładne obrazowanie badanych tkanek), stwarzają szansę na nieporównywalnie dokładniejszą analizę warunków anatomicznych niż ma to miejsce w

Implanty przywrócą piękny uśmiech każdemu.

Mimo coraz nowocześniejszych metod leczenia, coraz lepszej opieki stomatologicznej, wciąż jeszcze zdarza się nam utrata pojedynczego zęba lub nawet kilku sąsiadujących z sobą zębów. Dzieje się tak na skutek procesów