PROJEKTY UNIJNE

Pielęgnacja jamy ustnej

projety_eu (1)

Nazwa Beneficjenta:  NZOZ Stomatologia Mikołajczyk Piotr Mikołajczyk NIP: 8691533133, Regon: 852752890 

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych usług przez NZOZ Stomatologia Mikołajczyk w oparciu o doradztwo świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu”

Poddziałanie: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi dla IOB dla MSP PO IR 2014-2020

Wartość projektu: 1.059 140,00 zł

Dofinansowanie (70%): 720 398,00 zł

Nr umowy: POIR.02.03.01-18-0098/18

Okres realizacji: 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.